REKUPERACJA

Wieloletnie doświadczenie, wysoka jakość usług, terminowość

Rekuperacja czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Rekuperacja to rodzaj wentylacji, który opiera się na ruchu powietrza generowanym przez maszynę tzw. rekuperator. 

Rekuperacja to system służący do wymiany zużytego, brudnego powietrza z budynku, na czyste i świeże przy jednoczesnym odzysku ciepła. 

System rekuperacji pozwala na oszczędność energii wynoszącą 30%.

MONTAŻ REKUPERACJI

Montaż rekuperacji najczęściej odbywa się w dwóch etapach. 

Etap pierwszy – budowa w stanie surowym zamkniętym. Na tym etapie montażu rekuperacji rozkładamy kanały wentylacyjne, montujemy skrzynki rozdzielcze i rozprężne, wykonujemy odwierty w stropach oraz przejścia przez przegrody. Przed zakończeniem pierwszego etapu montażu rekuperacji dokładnie zabezpieczamy wykonaną instalację tak aby nie dostały się do niej żadne zanieczyszczenia.

Etap drugi – w trakcie prac wykończeniowych. Montaż rekuperatora, sterownika rekuperatora, anemostaty, kratek zewnętrznych i tłumików. Na zakończenie montażu przeprowadzamy instruktarz z obsługi rekuperatora i sterownika. 

  • montaż rekuperacji w budynkach mieszkalnych
  • montaż rekuperacji w budynkach użyteczności publicznej
  • montaż w obiektach przemysłowych

ZAKRES USŁUG

WSPÓŁPRACUJEMY Z NAJLEPSZYMI PRODUCENTAMI